Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile TSS anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, özel şartlar kapsamında SGK tarafından karşılanan sağlık giderlerinizde oluşan fark ücretlerini hiçbir ek ödeme yapmadan karşılayabilirsiniz( SGK zorunlu muayene katılım payı hariç).

Ayakta Tedaviler ve Doğum ile ilgili teminatlar, tercih üzerine poliçeye dâhil edilebilir. Bu teminatlar sadece  SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.